Filter #8: Fotografiets indvirken

Siden fotografiets opfindelse har mediet på mange måder ændret vores syn på verden og påvirket vores selvopfattelse, holdninger, historieforståelse, politiske ståsted, forbrugsmønster, og den måde, vi bedriver videnskab og lever vores liv på. Familiefotografier, billedplatforme som Instagram, Facebook eller Pinterest samt antologiske og etnologiske fotografier har formet vores opfattelse af ’os’ og ’de andre’,  reklame- og modefotografier har påvirket vores smag og vores ønsker, pressefotografier har givet os oplysninger om begivenheder, krig og katastrofer langt væk og dermed formet vores holdninger til dem, dokumentarfotografier har ansporet sociale reformer og politiske bevægelser, og ikoniske billeder som soldaten, der hopper over Berlinmuren i 1961 eller studenten, der stiller sig op foran tanks på den Himmelske freds plads i 1989 har præget vores historieopfattelse. Med fotografiet fik kriminologien og naturvidenskaben et uundværligt redskab til nøjagtigt at fastholde visuelle data, og tekniske innovationer som luftfotografiet, mikro- og makrofotografiet har givet videnskaben adgang til information, vi ikke kan se med det blotte øje, hvilket igen har formet vores viden om og syn på verden omkring os. Senest har udviklingen af AI-genereret fotografi flyttet grænserne for, hvordan fotografiet påvirker vores opfattelse af verden og vores plads i den fra virkelighedens til fantasiens verden; fra at fastholde det, det, der befinder sig foran kameraets linse i et givet øjeblik – Barthes’ berømte ’det har været’ – til, med to-tre søgeord på Bing, Dall-E eller Midjourney, at visualisere alt det, vi forestiller os.   
I det kommende nummer af Filter vil vi se nærmere på, hvordan fotografiet på forskellig vis har påvirket historien og ikke mindst vores syn på den, og hvordan det stadig har en stor indflydelse på vores væren og ageren i verden. Hvordan mediet er blevet brugt i reklame-og modesammenhænge, udnyttet i propagandaøjemed, og bevidst eller ubevidst har været med til at udbrede et bestemt syn på verden.

Forslag til artikler eller portfolios, der på forskellig vis diskuterer fotografiets indflydelse på vores selvforståelse, historieopfattelse og verdenssyn bedes sendt til kontakt@filterforfotografi.net. Forslag behandles løbende.

Udgivelsesdato: januar 2024.
  Om Filter

FILTER har eksisteret siden 2007 og er det eneste fototidsskrift i Norden, som i bred forstand undersøger fotografiets påvirkning af den måde, vi lever vores liv på og bedriver politik, videnskab og kunst på. Uafhængigt af museer, institutioner og interesseorganisationer udgør FILTER en platform for nuanceret debat om fotografiets rolle i den visuelle kultur, og underlægger mediet forskerens, journalistens og kritikerens undersøgende blik.
Tidsskriftet inkluderer både forskellige typer af fotografi (amatør-, kunst-, presse-, dokumentar-, rejse- og videnskabeligt fotografi og videreformidler forskellige tilgange til mediet (fototeori, antropologi, kunsthistorie, kulturhistorie, filosofi). Desuden inddrager FILTER samtidsfotografi såvel som ældre fotografisk materiale. Hvert nummer er centreret omkring et tema.


Ansvarshavende redaktør: Camilla Kragelund