FILTER #7: Photosynthetic

Planter har været et populært motiv lige siden fotografiets fødsel. Fotopionerer som Thomas Wedgwood, Hippolyte Bayard, Henry Fox Talbot og Louis Daguerre eksperimenterede alle med at fastholde billeder af planter, og det fotografiske medium blev fra starten associeret med dets evne til at afbillede naturen. Mediet har siden haft afgørende indflydelse på vores viden om og opfattelse af natur og planter i form af fotografiske herbarier og botaniske mikroskopfotografier, illustrationer i biologibøger og (populær)videnskabelige tidsskrifter og som yndet motiv både i kunsten, i fotokonkurrencer og på de sociale medier.

Det nye nummer af fototidsskriftet Filter fokuserer på samspillet mellem fotografi og botanik fra 1840’erne og frem til i dag. For fotopionererne var der en iboende sammenhæng mellem fotografiets brug af lys og kemi til at danne billeder og planternes fotosyntese. I dag er den direkte berøring med det fotografiske (naturlige) materiale – lys, kemi, papir – erstattet af digital teknologi, og også vores forhold til naturen har ændret sig radikalt siden fotografiets opfindelse.

Med bidrag fra internationale forskere, fotohistorikere og kuratorer som Wade Davis, Stefano Mancuso, Carol Armstrong og Esther Ruelfs giver Photosynthetic et indblik i en niche af fotografiet, der længe har været overset. Tidsskriftet bringer artikler om den tætte forbindelse mellem amatørbotanikere og fotopionerer i Viktoriatidens England, udvekslingen mellem plantefotografi, kunsthåndværk og moderne kunst i begyndelsen af det 20. århundrede, planteintelligens, etno-botaniske studier i Amazonasregnskoven, og botanisk mikroskopfotografi. På billedsiden præsenter publikationen skelsættende historisk materiale af Anna Atkins, Karl Blossfeldt og Wilhelm Weimar samt ti portfolioer af samtidskunstnere som Andreas Greiner, Macoto Murayama, Diana Scherer, Helene Schmitz, Heidi Specker og Henrik Spohler.

FILTER #7 viser, hvordan botaniske fotografier har påvirket kunsten op igennem det 20. og 21. århundrede, og hvordan det fotografiske medium har haft afgørende indflydelse på vores opfattelse af natur og planter de seneste 180 år. Samtidig er det et eksempel på, hvordan plantefotografiet har fået fornyet relevans i samtidskunsten i takt med at klimaforandringer, genteknologi, forurening og monokultur er blevet presserende samfundsspørgsmål.

  Om Filter

FILTER har eksisteret siden 2007 og er det eneste fototidsskrift i Norden, som i bred forstand undersøger fotografiets påvirkning af den måde, vi lever vores liv på og bedriver politik, videnskab og kunst på. Uafhængigt af museer, institutioner og interesseorganisationer udgør FILTER en platform for nuanceret debat om fotografiets rolle i den visuelle kultur, og underlægger mediet forskerens, journalistens og kritikerens undersøgende blik.
Tidsskriftet inkluderer både forskellige typer af fotografi (amatør-, kunst-, presse-, dokumentar-, rejse- og videnskabeligt fotografi og videreformidler forskellige tilgange til mediet (fototeori, antropologi, kunsthistorie, kulturhistorie, filosofi). Desuden inddrager FILTER samtidsfotografi såvel som ældre fotografisk materiale. Hvert nummer er centreret omkring et tema.


Ansvarshavende redaktør: Camilla Kragelund

Redaktion: Anne Ethelberg, Camilla Kragelund